1. Breng elk materiaal terug naar de afdeling van ARhus waar je het geleend hebt. In ARhus afdeling De Munt kan je tijdens de sluitingsuren gebruik maken van de inleverbus in de hal.
  2. Breng al je materiaal altijd op tijd terug. Ben je meer dan 1 openingsdag te laat? Dan betaal je telaatgeld per dag dat je te laat bent (zie Tarieven op onze website arhus.be). 
  3. Wil je een automatische herinnering via mail krijgen als je je materialen moet terugbrengen? Mail dan je e-mailadres door naar info@arhus.be.
  4. Als je meer dan een week te laat bent, sturen we je een bericht. We sturen maximaal 3 berichten om je er aan te herinneren dat je je materialen moet terug­brengen. Het 1ste en 2de bericht sturen we naar je e-mailadres (als dit bij ons ge­kend is), anders per post. Voor elk bericht betaal je naast je telaatgeld een adminis­tratiekost. Zijn de materialen daarna nog niet terug, dan start er een procedure tot invordering. Hierbij zullen zowel de kost van het materiaal dat je niet terugbracht, de telaatgelden als een dossierkost aangerekend worden (zie Tarieven op onze website arhus.be). 
  5. Draag zorg voor alles wat je leent en geef materialen die je leent niet door aan anderen. Maak je iets kapot of raak je iets kwijt? Dan zul je daarvoor moeten be­talen (zie Tarieven op onze website arhus.be). Meld dit zo snel mogelijk. ARhus baseert de schade­vergoeding op de prijs om het werk opnieuw aan te kopen en klaar te maken voor uitlening. De directeur kan een extra toeslag bepalen voor materialen die niet meer te bestellen zijn. Vind je een verloren werk terug, dan beslist de collectieverant­woordelijke of het werk teruggenomen en terugbetaald wordt.