Boek
Nederlands

Filosofie van A tot Z

Nico Groen (redacteur), e.a. (auteur)
Verklarend woordenboek van filosofen, filosofische stromingen en filosofische begrippen.
Titel
Filosofie van A tot Z / samenstelling en red. Nico Groen ... [et al.]
Redacteur
Nico Groen
Auteur
e.a.
Taal
Nederlands
Parallele titel
Filosofie
Editie
5de, herz. en uitgebr. dr.
Uitgever
Utrecht: Het Spectrum, 2002
252 p.
Aantekening
Eerder verschenen o.d.t. : Prisma van de filosofie Ondertitel op omslag : Personen en begrippen
ISBN
9027467765 9789027467768

Besprekingen

Het is een roeping om een niet-evidente materie beschikbaar te kunnen stellen voor niet-experten, toegankelijk te maken van de eenvoudige zielen die de meesten van ons wel zijn... Dit boek doet een poging om het filosofisch denken te brengen onder een vorm dat het voor de geïnteresseerde lezer op een (vrij) eenvoudige manier verwerkbaar wordt... nl. door een woordenboek te brengen over de belangrijkste figuren en begrippen, theorieën en trends te brengen en te beschrijven op een heldere en toegankelijke wijze. Filosofie is geen simpele zaak, en dit blijkt algauw bij het verdiepen in de materie, waar de beschrijvingen niet steeds even eenvoudig worden geformuleerd, en waar vaak voorkennis wordt verwacht van de lezer. Om verder te kunnen gaan in de verdieping dien je wel de basis te kennen, en dit begint bij het taalgebruik en de beelden die worden gebruikt in deze wereld van het denken. Dit boek zal alvast van nut zijn, want het brengt al deze belangrijke en fundamentele kennis op een …Lees verder
Deze vijfde druk van het inmiddels bekende filosofische 'opzoekboek' (de eerste drie drukken verschenen onder de titel 'Prisma van de filosofie') is een 'herziene en uitgebreide' druk. Vergelijking met de vierde druk (1998) leert echter dat de veranderingen klein zijn: de lay-out is licht gewijzigd, en met de uitbreiding (tien pagina's) zijn enkele actuele namen als Sloterdijk of Kristeva toegevoegd. In grote lijnen is het daarmee hetzelfde handzame en degelijke naslagwerkje gebleven, waarin zowel de ideeën van de belangrijkste filosofen als de kernthema's uit de filosofie helder en beknopt worden weergegeven. Opmerkelijk blijft echter de enigszins willekeurig aandoende keuze van opgenomen filosofen, zoals bijv. blijkt uit het ontbreken van Erasmus of van bekende twintigste-eeuwse denkers als Arendt en Rorty. Van een herziene en uitgebreide druk had iets meer volledigheid en actualisering verwacht mogen worden. Maar wie het om de historische kerngebieden van de filosofie gaat, kan dit…Lees verder

Suggesties