Boek
Nederlands

Beeldhonger : onderwijs en opvoeding in het mediatijdperk

+1
Beeldhonger : onderwijs en opvoeding in het mediatijdperk
×
Beeldhonger : onderwijs en opvoeding in het mediatijdperk Beeldhonger : onderwijs en opvoeding in het mediatijdperk

Beeldhonger : onderwijs en opvoeding in het mediatijdperk

Overzicht van het mediagedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Onderwerp
Kinderen en media
Titel
Beeldhonger : onderwijs en opvoeding in het mediatijdperk
Auteur
Martine Brinkhuis
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Van Gennep, 2006
127 p. : ill.
ISBN
90-5515-668-X

Besprekingen

Op korte termijn is onze maatschappij geëvolueerd van een schriftcultuur naar een beeldcultuur. Kinderen worden geconfronteerd met tv, computerspellen, internet... Ouders en leerkrachten zijn niet altijd voldoende voorbereid op deze evolutie. Dit boek tracht een en ander te duiden en doet dit door het thema 'kind en media' te belichten vanuit verschillende invalshoeken. Vooreerst staat de auteur stil bij het ontstaan van het medialandschap en de invloed van de media op mens en maatschappij. Nadien wordt het mediagedrag besproken van kinderen tussen de 4 en 12 jaar en dat van kinderen die net iets ouder zijn. Zo wordt er nagegaan hoeveel tijd er wordt gespendeerd aan televisiekijken, brengt men in kaart waarvoor kinderen internet gebruiken, bespreekt men de effecten van de inhoud van de media... In de tweede helft van het boek krijg je een overzicht van goede initiatieven op het gebied van veiligheid op internet, betrouwbare sites voor kindernieuws en adressen van instanties en instell…Lees verder
Dit boek brengt het mediagedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd in kaart. Aan bod komen de mogelijkheden en risico's van de diverse media en de rol die ouders en leerkrachten kunnen spelen bij het wegwijs maken van hun kinderen in de huidige media. Het boek bevat vele eyeopeners en onder andere een overzicht van initiatieven op het gebied van veiligheid op internet. De auteur houdt zich bezig met media en kinderen en werkte onder andere als programmamaker. Een informatief en prettig geschreven boek met veel informatie over mediagedrag van kinderen, zowel voor de ouder als voor de leerkracht zeer de moeite waard. Met verwijzingen naar websites, zwart-witfoto's en een literatuuropgave.